Naukowe i zawodowe
curriculum vitae

1978-1982 Studia wyższe magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu według programu studiów indywidualnych (specjalizacja: współczesna polszczyzna i socjolingwistyka) pod opieką naukową prof. dr hab. Moniki Gruchmanowej. Pracy magisterska (oceniona jako celująca i nagrodzona w konkursie na najlepsze prace magisterskie) nt. Słownictwo i frazeologia środowiska rzemieślniczego w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem magistra filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej.
1990 Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego nadany przez Radę Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Charakterystyka składniowa wypowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym, napisanej pod kierunkiem profesor Haliny Zgółkowej.
1999 Stopnień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, nadany przez Radę Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, zatwierdzony 27 marca 2000 r. decyzją Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni.
2013 Tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego postanowieniem z dnia 12 listopada 2013 roku.

Zatrudnienie
1982-1984 nauczyciel języka polskiego i rosyjskiego w Szkole Podstawowej im. Pawła Cymsa w Inowrocławiu
1984 od stanowiska z konkursu asystenta w Zakładzie Językoznawstwa WSP do profesora zwyczajnego w Zakładzie Stylistyki i Pragmatyki Językowej IFPiK UKW

 
 

2016 @ Małgorzata Święcicka
malgorzatas@poczta.onet.eu