Działalność popularyzatorska (po 2000 roku)

2000
1. Odczyt nt. „Znowu faja , czyli łabędź – powiedziała Danka” – kilka słów o stylizacji Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, 27 kwietnia 2000
2001
2. Odczyt nt. O języku współczesnej młodzieży, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Inowrocław 15 lutego 2001
3. Odczyt nt. Moda na potoczność. Problemy kultury języka i stylu, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu, Inowrocław 22 lutego 2001, członek jury w zorganizowanym dla uczniów konkursie z zakresu sprawności i poprawności językowej
2002
4. Odczyt nt. Polszczyzna dzieci i młodzieży w sytuacjach komunikacyjnych, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, 13 lutego 2002
5. Odczyt nt. Językowy obraz świata dzieci i młodzieży, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, 13 marca 2002
6. Odczyt nt. Akty mowy w komunikacji dydaktycznej, Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów w Inowrocławiu, 8 kwietnia 2002
7. Odczyt nt. O języku współczesnej młodzieży, dla mieszkańców Inowrocławia; klub KSM „Przydomek” w Inowrocławiu, 3. 10. 2002
8. Wykład nt. Kształcenie sprawności językowej ucznia. Konferencji metodyczna dla nauczycieli, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, Inowrocław, 20 listopada 2002
2003
9. Odczyt nt. Dewiacyjny system wartości, czyli o języku czasopism dla młodzieży, Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, 24 marca 2003
10. Wykład inauguracyjny na I Inowrocławskich Targach Edukacyjnych Nauczania Zintegrowanego nt. Nauczyciel wzorem pięknej i poprawnej polszczyzny, Inowrocław, 12 kwietnia 2003
2004
11. Wykład nt. O języku współczesnej młodzieży słów kilka, Walny Zjazd Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów nt. „Nauczyciel polonista wobec wyzwań współczesnej szkoły – nowa matura, egzamin gimnazjalny oraz sprawdzian w szkole podstawowej”, Inowrocław, 27-29 lutego 2004
12. Odczyt nt. Język współczesnej młodzieży (medialność, konsumpcjonizm, postmodernizm), w cyklu Spotkań z bydgoską polonistyką, Bydgoszcz, 15 grudnia 2004
2005
13. Gwara młodzieżowa w cyklu wykładów w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy nt. „Słowa na wolności czyli Nowa matura z języka polskiego”, Bydgoszcz 17 stycznia 2005
14. II Kolokwium Akademickie pt. Renesansowy model świata i człowieka a współczesne wzorce osobowe i kulturowe, udział w dyskusji „młodych poszukiwaczy prawdy” z naukowcami, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy 28 lutego 2005 (przewodnicząca Rady Programowej)
15. Dni Nauki Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 27 kwietnia 2005 wykład: Mowa mieszkańców Bydgoszczy
16. Odczyt nt. Język współczesnej młodzieży na tle przemian kultury, Liceum im. Bolesława Krzywoustego w Nakle, 28 kwietnia 2005
17. Uroczysta konferencja prasowa poświęcona zakończeniu 50-tomowego „Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny”, Poznań 18 lutego 2005
18. Wykład inauguracyjny – pierwsza inauguracja roku 2005/2006 w UKW: Bydgoszcz – przestrzeń miejska zróżnicowana językowo, 5 października 2005
19. Wykład nt. Zasady komunikowania się z mediami masowymi dla dowódców podległych II Korpusowi Obrony Powietrznej, Klub Garnizonowy „Lotnik”, Bydgoszcz, 24 października 2005
2006
20. Warsztaty Kultura żywego słowa z elementami emisji głosu, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 20 marca 2006
21. III Kolokwium Akademickie: Człowiek wobec urody świata, śmierci i transcendencji w dobie baroku oraz współcześnie. Dialog o dwoistości ludzkiej natury i egzystencjalnym rozdarciu człowieka „trzciny myślącej”, Bydgoszcz 31 marca 2006 (przewodnicząca Rady Naukowej Kolokwium)
22. Odczyt nt. Język młodzieży na tle tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny, Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, 5 kwietnia 2006
23. Dni Nauki UKW, Bydgoszcz 26 kwietnia 2006, wykład: Ziomuś, czaisz bazę? czyli o języku współczesnej młodzieży
24. Dni Nauki UKW: Ogólnobydgoskie dyktando: Zostań mistrzem ortografii (organizator prof. M. Święcicka z pracownikami Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej), Bydgoszcz 26-27 kwietnia 2006
25. Spotkanie autorskie połączone z promocją serii Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, Festiwal Książki – Bydgoski Trójkąt Literacki, Kawiarnia Artystyczna „Węgliszek”, Bydgoszcz 13 czerwca 2006, prowadzenie redaktor Zdzisław Pająk
26. Odczyt nt. Świat polityki w uczniowskich słowach, Liceum im. Bolesława Krzywoustego w Nakle, 14 grudnia 2006
27. Rozmowa dnia TVB 3 Bydgoszcz na temat współczesnej polszczyzny, prowadzenie Agnieszka Friedrich, 15 grudnia 2006
2007
28. Warsztaty: Kultura żywego słowa z emisją głosu, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 5 marca 2007
29. Wykład nt. O języku w Bydgoszczy, Walne Zebranie Członków Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Bydgoszcz 14 marca 2007
30. IV Kolokwium Akademickie: Sapere auso – czy warto odważyć się być mądrym i tworzyć oblicze świata, czy uznać względność wszystkiego i biernie „chwytać to, co daje rzeczywistość”. Konfrontacja oświeceniowej racjonalistycznej myśli, wzorców osobowych i wizji cywilizacyjnych ze współczesnym postmodernistycznym relatywizmem, Bydgoszcz, Pałac Młodzieży, Bydgoszcz 20 kwietnia 2007 (przewodnicząca Rady Naukowej Kolokwium, wyróżnionego grantem oświatowym 2007)
31. Dni Nauki UKW: II Ogólnobydgoskie Dyktando: Zostań mistrzem ortografii, Bydgoszcz 26 kwietnia 2007 r. (organizator: z zespołem naukowców z Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej)
32. Dni Nauki UKW: Konkurs Krasomówczy, Bydgoszcz 27 kwietnia 2007 (organizator prof. M.Święcicka z zespołem naukowców z Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej)
33. Święto słowa, wykład nt. Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny młodzieżowej, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 25 maja 2007
34. Wykład inauguracyjny nt. Polszczyzna mieszkańców Bydgoszczy jako wartość kultury. Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 18 października 2007
35. Wykład dla członków TMMB nt. Polszczyzna bydgoszczan, Bydgoszcz 25 października 2007.
36. Warsztaty kultury żywego słowa z emisją głosu, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, Bydgoszcz 5 grudnia 2007
2008
37. Dni Nauki UKW: III Ogólnobydgoskie Dyktando: Zostań mistrzem ortografii, Bydgoszcz 16 kwietnia 2008 (z pracownikami z Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej)
38. V Kolokwium Akademickie: Dyskurs na temat ‘Są na niebie i ziemi cuda, o których nie śniło się waszym filozofom’ (Szekspir), Bydgoszcz 9 maja 2008; ( przewodnicząca Rady Naukowej Kolokwium, impreza wyróżniona grantem oświatowym 2008)
39. Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie nt. Polszczyzna Kujaw jako wartość kulturowa, Urząd Miasta w Barcinie, 5 czerwca 2008
40. Odczyt nt. Semantyka milczenia, Święto słowa, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 6 czerwca 2008
41. Wykład dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu nt. Polszczyzna bydgoszczan, Ratusz Miejski, Bydgoszcz 17 listopada 2008
42. Warsztaty kultury żywego słowa z emisją głosu, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, Bydgoszcz 3 grudnia 2008 r.
43. Dyktando w ramach Targów Edukacyjnych, Bydgoszcz 4 grudnia 2008
44. Odczyt nt. Ryczka, antrejka, węborek, czyli o słownictwie regionalnym w rozumieniu bydgoskich uczniów; cykl: „Spotkania z bydgoską polonistyką”, Bydgoszcz 16 grudnia 2008
45. Dyskusja o stanie współczesnej polszczyzny pt. Język z tradycji wydziedziczany, Poznań 15 kwietnia 2008
2009
46. Odczyt nt. Bydgoskie regionalizmy w języku uczniowskim, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy 14 stycznia 2009
47. Dni Nauki UKW 2009: IV Ogólnobydgoskie dyktando, Bydgoszcz, 22 kwietnia 2009 (z pracownikami Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej)
48. Dni Nauki UKW 2009: Co znaczy BECHA? Krótki kurs cyrylicy dla młodzieży. Bydgoszcz 23 kwietnia 2009 (z drem R.Zimnym)
49. Warsztaty z kultury żywego słowa z emisją głosu, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 4 listopada 2009
50. Uroczystość wręczenia Nominacji IX edycji Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, Warszawa 15 czerwca 2009
51. Gala IX edycji Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, 21 września 2009, Opera Nova w Bydgoszczy, 21 września 2009
2010
52. Dni Nauki w Liceum Salezjanów w Bydgoszczy, Bydgoszcz 19 marca 2010; wykład: Bydgoskie regionalizmy w świadomości językowej młodzieży. Teoria i praktyka
53. Debata Humanistyczna „Bydgoszcz na językach”, Bydgoszcz15 kwietnia 2010, wykład: Bydgoskie regionalizmy w świadomości językowej młodzieży
54. VII edycja Konkursu Ortograficznego o Pióro Starosty Nakielskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof. Emila Chroboczka w Szubinie, 26 kwietnia 2010 (z drem Rafałem Zimnym)
55. VI Kolokwium Akademickie: Dyskurs na temat „Modernizm i postmodernizm”, Bydgoszcz, Pałac Młodzieży, 26 kwietnia 2010 ( przewodnicząca Rady Naukowej Kolokwium. Impreza wyróżniona grantem oświatowym 2010)
56. Bydgoski Festiwal Nauki: V Ogólnobydgoskie Dyktando (z pracownikami Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej), Bydgoszcz 28 maja 2010
57. Warsztaty z kultury żywego słowa. Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 8 grudnia 2010
2011
58. II Debata Humanistyczna „Bydgoszcz na językach”, wykład nt.„…Pokażę Ci Brdę, w tej rzece jest wiele Twoich dni”, czyli o Brdzie językiem malowanej, XV Liceum Ogólnokształcące, Bydgoszcz 23 marca 2011
59. VIII edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Pióro Starosty Nakielskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, 31 marca 2011
60. Bydgoski Festiwal Nauki: VI Ogólnobydgoskie Dyktando ( z pracownikami Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej), Bydgoszcz 27 maja 2011
61. X edycja „ Święta słowa” . Wprowadzenie najmłodszych czytelników w świat ukochanych książek swojego dzieciństwa, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 1 czerwca 2011
62. Wykład na temat Polszczyzna XXI wieku na tle przemian kulturowych, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 9 grudnia 2011
2012
63. Forum debaty publicznej: Polszczyzna czterech pokoleń, zorganizowane we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Radą Języka Ojczystego, Pałac Prezydencki, 21 lutego 2012 wraz z galą „Ojczysty – dodaj do ulubionych” z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
64. IX edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Pióro Starosty Nakielskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, 4 kwietnia 2012
65. VIII Kolokwium Akademickie: Dyskurs na temat „My – Pokolenie X. Czy jesteśmy szczęśliwi”, 20 kwietnia 2012 (przewodnicząca Rady Naukowej)
66. Bydgoski Festiwal Nauki: VII Ogólnobydgoskie Dyktando (z pracownikami Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej), Bydgoszcz 25 maja 2012
67. XI edycja „Święta słowa” nt. „Spotkanie z mistrzem mowy. Spotkanie z mistrzem palety”, Pałac Młodzieży, Bydgoszcz 18 czerwca 2012 (przewodnicząca jury w konkursie pięknego czytania)
68. Warsztaty z retoryki, Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, 24 listopada 2012.
69. Konkurs oratorski z okazji roku ks. Piotra Skargi, Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, 8 grudnia 2012, (przewodnicząca komisji konkursowej)
70. Członek komisji konkursowej: Konkurs na nazwę pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy; Urząd Miasta w Bydgoszczy, Wydział Promocji, Sportu i Turystyki, grudzień 2012 r.
2013
71. Odczyt z warsztatami: W świecie małej ojczyzny. O świadomości regionalnej młodzieży, Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, 24 kwietnia 2013
72. Bydgoski Festiwal Nauki, VIII Ogólnobydgoskie dyktando nt. Pseudorozterki eksekolożki spod Bydgoszczy, organizator M. Święcicka z pracownikami Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej, Bydgoszcz 22-25 maja 2013
73. Finał XIII edycji Święta Słowa: „Książka – to cały świat”. Witold Bełza – życie z pasją. O twórcy polskiej Miejskiej Biblioteki w Bydgoszczy i jej dzisiejszym patronie, krzewicielu czytelnictwa, piękna słowa, działaczu kultury, Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, 17 czerwca 2013
2014
74. Odczyt z warsztatami dla młodzieży szkolnej nt. Językowy savoir-vivre. O grzecznych i niegrzecznych zachowaniach językowych. Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, 20 stycznia 2014.
75. X Kolokwium Akademickie nt. Wirtualni czy realni? Młodzieży portret własny. Wykład inauguracyjny: Retoryka argumentacyjna. Kilka słów o sztuce mówienia, Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, 31 marca 2014.
76. XIV edycja Święta Słowa nt. Jan Paweł II – Papież Słowa, wykład inauguracyjny, Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, 25 kwietnia 2014.
77. Spotkanie przybliżające możliwości wyboru ścieżki kariery naukowej i zawodowej przez uczniów gimnazjum, zorganizowane w fordońskich gimnazjach, Bydgoszcz, 28 kwietnia 2014.
78. Bydgoski Festiwal Nauki: IX Ogólnobydgoskie Dyktando (z pracownikami Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej), Bydgoszcz, 30 maja 2014.
79. Wykład z warsztatami dla młodzieży szkolnej nt. Co to jest błąd socjolingwistyczny i jak go unikać, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 27 października 2014.
2015
80. XI Kolokwium Akademickie: Dyskurs na temat „Dokąd? Podróżni, kolekcjonerzy wrażeń, żyjący online. Dążymy czy uciekamy?” Wystąpienie inauguracyjne nt. Kategoria czasu – wprowadzenie do rozważań językowo-kulturowych, 18 marca 2015 r.
81. XV edycja Święta Słowa, wystąpienie: Podsumowanie na temat sztuki mówienia, Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, 23 kwietnia 2015.
82. Bydgoski Festiwal Nauki: X Ogólnobydgoskie Dyktando (z pracownikami Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej), Bydgoszcz, 25 maja 2015.
83. Warsztaty z retoryki dla młodzieży bydgoskich gimnazjów i liceów, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 18 listopada 2015 r.
84. Wykład popularnonaukowy pt. Szkolny savoir-vivre dla młodzieży V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2 grudnia 2015 r.
2016
85. Tata to czyta cytaty Tacyta. Warsztaty z emisji głosu dla młodzieży bydgoskich liceów, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 13 stycznia 2016 r.
86. Udział w programie Telewizji Bydgoskiej pt. „Strefa spotkań” (odcinek poświęcony współczesnej polszczyźnie, w tym polszczyźnie bydgoszczan, dyskusja na żywo), Bydgoszcz, 15 stycznia 2016, godzina 17.35.
87. Zmierzmy się z ortografią nie tylko w teorii, ale i w praktyce, wykład z warsztatami z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 18 lutego 2016 r.
88. XII Kolokwium Akademickie: Ze smakiem Wystąpienie inauguracyjne: Piękno jako kategoria nie tylko estetyczna, 7 kwietnia 2016 r.

 
 

2016 @ Małgorzata Święcicka
malgorzatas@poczta.onet.eu