Działalność organizacyjna

Funkcje w Uczelni
1. Kierownik Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej IFPiK (od 2001)
2. Kierownik kolejnych siedmiu edycji trzysemestralnych Podyplomowych Studiów Polonistycznych (od 2001 do 2012)
3. Prodziekan ds. dydaktycznych WH Akademii Bydgoskiej (2002-2005) oraz WH Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (2005-2008)
- członek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Akredytacji Kierunków Studiów AB (UKW)
- przewodnicząca Komisji ds. Dydaktycznych WH AB (UKW)
4. Członek Rady Programowej Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego AB (UKW) (2003-2008)
5. Członek Senatu UKW (2005–2006)
6. Opiekun naukowy ze strony UKW studiów podyplomowych prowadzonych we współpracy z Fundacją Oświatową – Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie (od 2006)
7. Opiekun naukowy ze strony UKW studiów podyplomowych prowadzonych we współpracy z Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku (2006- 2009)
8. Prodziekan ds. nauki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (2008-2012) oraz na kadencję 2012 - 2016
- członek Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UKW
- przewodnicząca Komisji Rady Naukowej WH UKW
- przewodnicząca Komisji ds. Nauki WH UKW

Organizator (współorganizator) konferencji
1. XVII Ogólnopolska Konferencja Młodych Językoznawców – Dydaktyków, Wenecja k. Żnina 22-24 maja 1990
2. Sesja naukowa pt. „Dzień poznański w Bydgoszczy”, Bydgoszcz marzec 1996
3. Ogólnopolska Konferencja „Skuteczność słowa w działaniach politycznych i społecznych”, Bydgoszcz 1997 (współorganizator)
4. VIII Kolokwium Językoznawcze z cyklu „Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” pt: „Przekraczanie granic”, Kręgiel koło Koronowa 1998; (współorganizator)
5. LIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Językoznawczego nt. „Fleksja w strukturze i ewolucji języka”, Bydgoszcz wrzesień 2001
6. XII Kolokwium Językoznawcze z cyklu „Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” nt. „Myśl i mowa - typy komunikacji językowej”, Wiktorowo k. Barcina, 23 - 25 września 2002 7. Międzyuczelniane Seminarium Językoznawcze: „Językoznawstwo w tradycji i w rozwoju”, Bydgoszcz 2004
8. XV Kolokwium Językoznawcze z cyklu „Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” nt. „Język i styl tekstów dawnych i współczesnych”, Pieczyska 19 - 21 września 2005
9. Ogólnopolska Konferencja Językoznawcza nt. „Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie”, Bydgoszcz 29-30 września 2005
10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Język(i) w mieście, miasto w języku”, Bydgoszcz 24-26 września 2007
11. Jubileuszowa sesja z okazji 50-lecia Oddziału Bydgoskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Bydgoszcz 4 grudnia 2007
12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Istnieć w kulturze... Między teorią a praktyką edukacyjną”, Bydgoszcz 20-22 kwietnia 2009
13. XIX Konferencja Naukowa z cyklu „Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” pt. „Pamięć i przyszłość słowa”, Inowrocław 4-6 czerwca 2009
14. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie” nt: „Przestrzeń oswojona – przestrzeń obca. Miasto w kontekście językowo-kulturowym”, Bydgoszcz 23-25 września 2009
15. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie” nt. „Wiele kultur i wiele języków”, Bydgoszcz 29 września – 1 października 2011
16. LXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Językoznawczego nt. „Metodologiczne aspekty pragmalingwistyki”, Bydgoszcz 24-25 września 2012
17. Ogólnopolska konferencja: „Od ulicy do demokracji, po demokrację na ulicy, czyli przestrzeń publiczna jako teren politycznej kontestacji”, 17-18 kwietnia 2013, Bydgoszcz-Pieczyska, INP, KFiS, IFPiK (współorganizator)
18. Sesja z okazji 100-lecia „Języka Polskiego”, 23 kwietnia 2013, Bydgoszcz, organizator jako przewodnicząca OB TMJP
19. Międzynarodowa Konferencja nt. „Niegrzeczność – Interakcja – Komunikacja”, organizator Zakład Stylistyki i Pragmatyki Językowej IFPiK UKW oraz Katedra Filologii Angielskiej INiLS UKW, Bydgoszcz 23-24 maja 2013 (współorganizator)
20. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie” nt. „Architektura miasta w języku i kulturze”, Bydgoszcz 25 - 27 września 2013.
21. Międzynarodowa konferencja naukowa Komisji Socjolingwistyki Afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów z cyklu Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym nt. „Globalizacja a przemiany języków słowiańskich”, Bydgoszcz, 19-20 września 2014.

 
 

2016 @ Małgorzata Święcicka
malgorzatas@poczta.onet.eu