Gremia naukowe

I. Udział w pracach komitetów naukowych, rad naukowych, kolegiów redakcyjnych
1. Członek Komitetu Językoznawstwa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN (kadencja od 2015)
2. Członek Sekcji Dialektologicznej przy KJ PAN (od 2015)
3. Członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy KJ PAN (1996 - 2006)
4. Członek Komisji Socjolingwistyki Afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów od 2010
5. Członek zespołu badawczego warszawsko-poznańskich pragmalingwistów (1992-1995)
6. Rzeczoznawca MENiS ds. opiniowania podręczników i programów nauczania
7. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli (od 2002)
8. Członek Komitetu Redakcyjnego Prac Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (od 2007)
9. Członek Komitetu Redakcyjnego „Encyklopedii Bydgoszczy”, kierownik działu „Język polski”
10. Członek Rady Redakcyjnej serii „Polszczyzna Mazowsza i Podlasia” (od 2011)
11. Członek Rady Naukowej „Język w komunikacji”, pod red. G. Majkowskiego, IFP Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (od 2012)
12. Członek Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (2012-2015)

II. Działalność w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach
1. Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 1984)
- sekretarz i skarbnik OB TMJP (1984- 2006)
- przewodnicząca OB TMJP (od 2007)
- członek Zarządu Głównego TMJP (od 2007-2010), kolejno w kadencji 2010-2013, 2013-2016
2. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 1985 roku)
- członek komisji rewizyjnej PTJ (2006-2011)
- członek Zarządu Głównego PTJ (od 2011 do 2014)
3. Członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (od 1998)
4. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego (od 2001)
5. Członek Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” (od 2002)
6. Członek Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (od 1990), redaktor Biuletynu Informacyjnego tegoż stowarzyszenia (1994-1998)
7. Członek Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy (od 2007)
8. Członek Stowarzyszenia Etyki Słowa (od 2007)

 
 

2016 @ Małgorzata Święcicka
malgorzatas@poczta.onet.eu