Rzeczoznawca MEN ds. opiniowania podręczników i programów nauczania

Opinie wydawnicze językowe
1. Alicja Marzec, Chemia kosmetyków. Surowce, półprodukty, preparatyka wyrobów, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, „DOM ORGANIZATORA”, Toruń 2004
2. Barbara Tomasik, Przygotowanie i planowanie produkcji ogrodniczej. Cz. 1, Wydawnictwo Rea s.j. Warszawa 2006
3. Agnieszka Gacek, Pomaluj swój świat, cz.1 i 2.,MAC EDUKACJA S.A. Kielce 2007
4. Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz, Biologia 1. Podręcznik dla gimnazjum, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2007
5. Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz, Biologia 2. Podręcznik dla gimnazjum, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2007
6. Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Halina Nahorska, Irena Pancer, Renata Ropela, Matematyka w otaczającym nas świecie. Podręcznik dla klasy I. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, Wydawnictwo Podkowa S.J., Gdańsk 2008
7. Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak-Broda, Czarowanie słowem, podręcznik dla szkoły podstawowej, klasa czwarta, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2009
8. Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska, Matematyka w otaczającym nas świecie. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla klasy 1. Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk 2012, ss.400
9. Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska, Matematyka w otaczającym nas świecie. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla klasy 2. Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk 2013, ss. 496
10. Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska, Matematyka w otaczającym nas świecie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla klasy 3. Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk 2014, ss. 241.
11. Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska, Matematyka w otaczającym nas świecie. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla klasy 3. Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk 2014, ss. 424.
12. (Wg Rozporządzenia po zmianach) Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska, Matematyka w otaczającym nas świecie, zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik 1, Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk 2014, ss. 407.
Opinie wydawnicze merytoryczne
13. Katarzyna Anna Ołdakowska, Iwona Smulska, Język polski. Podręcznik dla klasy drugiej zasadniczej szkoły zawodowej, Wydawnictwo Edukacyjne WIKING 1, Wrocław 2003
14. Piotr Zbróg, Małgorzata Jas, Zapraszam na słówko. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego i literacko-kulturowego, cz.1 -2, Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce 2007
15. Piotr Zbróg, Małgorzata Jas, Zapraszam na słówko. Antologia tekstów kultury, Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce 2007.
16. Katarzyna Budna, Jolanta Manthey, Język polski 4. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, klasa II, zakres podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp.z.o.o, Gdynia 2008
17. Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak-Broda, Czarowanie słowem, podręcznik dla szkoły podstawowej, klasa piąta, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2008
18. Mariusz Pawłowski, Katarzyna Porembska, Daniel Zych, Potęga słowa. Podręcznik do języka polskiego. Klasa III część 1 1918-1939 liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2008
Opinie wydawnicze merytoryczno-dydaktyczne
19. Małgorzata Jas, Piotr Zbróg, Janusz Detka, Przygoda z czytaniem. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy 1. Gimnazjum, Grupa Edukacyjna S.A., Kielce 2009
20. Piotr Zbróg, Małgorzata Jas, Zapraszam na słówko. Język polski. Antologia tekstów kultury, klasa 6, Grupa Edukacyjna S.A. (brand MAC Edukacja), Kielce 2009
21. Piotr Zbróg, Małgorzata Jas, Zapraszam na słówko. Język polski. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego i literacko-kulturowego, klasa 6, część 1 i 2, Grupa Edukacyjna S.A. (brand MAC Edukacja), Kielce 2009
22. Małgorzata Jas, Piotr Zbróg, Janusz Detka, Przygoda z czytaniem. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy 2. Gimnazjum, Grupa Edukacyjna S.A., Kielce 2010
23. Małgorzata Jas, Piotr Zbróg, Janusz Detka, Przygoda z czytaniem. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy 3. Gimnazjum, Grupa Edukacyjna S.A., Kielce 2011
24. Krzysztof Moraczewski, Stanisław Kandulski, Picasso, krzyżowcy i afrykańscy czarownicy. Podręcznik wiedzy o kulturze, Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego s.c., Poznań 2012
25. Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek, Lustra świata, część 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2012
26. Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska, Zrozumieć świat. Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczych szkół zawodowych. Część 1, Nowa Era Spółka z o.o., Warszawa 2012
27. Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek, Lustra świata, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2012
28. Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek, Lustra świata, część 3, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2012
29. Adam Balicki, Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, Roman Józefiak, Tomasz Krzemiński, Aneta Niewęgłowska, Anna Roszak, Małgorzata Szymczak, Artur Toeplitz, Ilona Zaleska, Historia i społeczeństwo. Część 1. Starożytność. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Przedmiot uzupełniający, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp.z o.o, Gdynia 2013
30. Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska, Zrozumieć świat. Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczych szkół zawodowych. Część 2, Nowa Era Spółka z o.o., Warszawa 2013
31. Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek, Lustra świata, część 4, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2013
32. Adam Balicki, Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, Roman Józefiak, Tomasz Krzemiński, Aneta Niewęgłowska, Anna Roszak, Małgorzata Szymczak, Artur Toeplitz, Ilona Zaleska, Historia i społeczeństwo. Część 2. Średniowiecze. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Przedmiot uzupełniający, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp.z o.o, Gdynia 2013
33. Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek, Nowe lustra świata, część 5, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2014, ss. 333
34. Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek, Nowe lustra świata, część 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2014, ss. 295
35.Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek, Nowe lustra świata, część 3, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2014, ss. 336
36. Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska, Zrozumieć świat. Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczych szkół zawodowych. Część 3, Nowa Era Spółka z o.o., Warszawa 2014, ss.198
37. Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek, Lustra świata, część 4, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2014, ss. 324
38. (Wg Rozporządzenia po zmianach), Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek, Nowe lustra świata, część 5, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2015, ss. 336.
39. (Wg Rozporządzenia po zmianach) Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska, Zrozumieć świat 1, Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczych szkół zawodowych. Nowa Era Spółka z o.o., Warszawa 2015, ss. 236.
40. Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek, Nowe lustra świata, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2015, ss. 324.
41. (Wg Rozporządzenia po zmianach) Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska, Zrozumieć świat 2, Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczych szkół zawodowych. Nowa Era Spółka z o.o., Warszawa 2015, ss. 256.

 
 

2016 @ Małgorzata Święcicka
malgorzatas@poczta.onet.eu