Recenzje wydawnicze

1. Katarzyna Czarnecka, Uczniowska odmiana współczesnej polszczyzny w świadomości jej użytkowników, Wydawnictwo WiS, Poznań 2000, s. 187
2. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1, pod redakcją Kazimierza Ożoga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 173
3. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. XI(XXXI), Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2004, s. 310
4. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2, pod redakcją Kazimierza Ożoga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 148
5. Jadwiga Lizak, Język reklam dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 331
6. Białostockie Archiwum Językowe nr 6 (2006), pod redakcją Bogusława Nowowiejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 233
7. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. XIII (XXXIII), Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2006, s. 323
8. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XV, pod redakcją Zdzisławy Krążyńskiej i Zygmunta Zagórskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2006, s. 152
9. Kalendarz Bydgoski 2006, rocznik 39, Wydawca Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006, s. 319
10. Białostockie Archiwum Językowe nr 7 (2007), pod redakcją Bogusława Nowowiejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007, s. 226
11. Kalendarz Bydgoski 2007, rocznik 40, Wydawca Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007, s. 313
12. Rafał Zimny, Kreowanie obrazu świata w tekstach reklamowych, seria Akademia polszczyzny, Wydawnictwo Trio , Warszawa 2008, s. 360
13. Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, tom XII: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod redakcją Henryki Sędziak i Małgorzaty Frąckiewicz, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża 2008, s. 317
14. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XVII: Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VII Dnia Papieskiego, pod redakcją Małgorzaty Rybki, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2008, s. 151
15. Polonistyczne drobiazgi językoznawcze I. Materiały sesji jubileuszowej Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z 23 października 2006 roku, pod redakcją Jolanty Maćkiewicz i Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 191
16. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, tom XVIII: Z wdzięczną pamięcią o Profesorze Władysławie Kuraszkiewiczu, pod redakcją Jolanty Migdał i Stanisława Mikołajczaka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2009, s. 158
17. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, tom XIX: Pamięci Wolnej i Niepodległej. W 90-lecie odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, pod redakcją Stanisława Mikołajczaka, Małgorzaty Rybki, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2009, s. 205
18. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, tom XX: Jan Paweł II – Wychowawca Młodych, Materiały sesji naukowej zorganizowanej z okazji VIII Dnia Papieskiego, pod redakcją Małgorzaty Rybki, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2009, s. 219
19. Kalendarz Bydgoski 2009, rocznik 41, Wydawca Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, s. 368
20. Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Studia nad polszczyzną miejską Poznania, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 300
21. Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) IV, Materiały z konferencji, Gniezno 22-24 września 2008, pod redakcją ks. Pawła Bortkiewicza, Stanisława Mikołajczaka i Małgorzaty Rybki, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej Nr 38, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009, s. 423
22. Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) V, Materiały z konferencji, Gniezno 22-24 września 2008, pod redakcją ks. Pawła Bortkiewicza, Stanisława Mikołajczaka i Małgorzaty Rybki, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej Nr 39, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009, s. 519
23. Conversatoria Linguistica, Międzynarodowy rocznik naukowy, Rok II:2008, redaktor naczelny Krystyna Wojtczuk, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 178
24. Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, tom XIV: Prace poświęcone Pani Profesor Henryce Sędziak, pod redakcją Doroty Czyż i Małgorzaty Frąckiewicz, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża 2010, s. 422
25. Kalendarz Bydgoski 2010, rocznik 43, Wydawca Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, s. 426
26. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XXI: Problemy językoznawstwa współczesnego i historycznego, pod redakcją Jolanty Sławek, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2010, s. 178
27. Przemysław Wiatrowski, Morfologiczne i leksykalne wykładniki negatywnych emocji w „Przewodniku Katolickim” z lat 1895 – 2005, Wydawnictwo Rys, Poznań 2010, s. 367
28. Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka I, pod redakcją naukową Ewy Komorowskiej, Katarzyny Kondzioły-Pich, Ewy Panter, Wydawca VOLUMINA.PL Daniel Krzanowski, Szczecin 2010, s. 267
29. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XXIII: Jan Paweł II – odwaga świętości, pod redakcją Małgorzaty Rybki, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2010
30. Polonistyczne drobiazgi językoznawcze II. Materiały sesji jubileuszowej Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z 20 listopada 2009 roku, pod redakcją Ewy Rogowskiej-Cybulskiej i Marka Cybulskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 227
31. Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultury Słowa, Gdańsk, 9-11 października 2008 r., pod redakcją Małgorzaty Milewskiej-Stawiany i Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s.375
32. Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), pod redakcją ks. Pawła Bortkiewicza, Stanisława Mikołajczaka, Małgorzaty Rybki, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2011 (w druku)
33. Białostockie Archiwum Językowe 11 (2011), pod redakcją Bogusława Nowowiejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011
34. Studia Językoznawcze. Tom XI: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, pod redakcją Mirosławy Białoskórskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ss.245
35. Artykuł: Historyczne a współczesne nazwy relacji rodzinnych, „Język Polski” 2011
36. Artykuł: Obraz stołu w polszczyźnie, „Język Polski” 2012
37. Artykuł: Profesjolekt wojskowy i gwara żołnierska w twórczości scenicznej Antoniego Bogusławskiego, „Język Polski” 2012
38. Kalendarz Bydgoski 2012, rocznik 45, Wydawca Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012, s. 426
39. Małgorzata Rybka, Kształtem jest miłość. Obraz miłości w pismach Karola Wojtyły i Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012
40. Verba docent. Prace dedykowane profesor Janinie Gardzińskiej z okazji 40-lecia Jej pracy naukowo-dydaktycznej w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, pod redakcją Romana Mnicha, Eleny Koriakowcewej i Krystyny Wojtczuk, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2012 (część II: Język: 10 artykułów)
41. Mówię więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. IV, pod redakcją Małgorzaty Milewskiej-Stawiany i Ewy Rogowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ss.289
42. Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XVII: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod redakcją Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża 2013
43. Białostockie Archiwum Językowe 12 (2012), pod redakcją Bogusława Nowowiejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012
44. Artykuł: Dziecięce pośrednie i bezpośrednie akty mowy, „Język Polski” 2013
45. Artykuł: Leksyka żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Afganistan jako najmłodsza warstwa polskiego profesjolektu żołnierskiego –– na podstawie publicystyki Marcina Ogdowskiego, „Język Polski” 2013
46. Katarzyna Kaczorowskiej-Bray, Wyrażenia przyimkowe w mowie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i lekkim, Wydawnictwo Harmonia Universitas, Gdańsk 2013, ss.338
47. Artykuł: Poznańska leksyka regionalna w świetle koncepcji geografii myślenia Richarda E. Nisbetta, "Investigationes linguisticae" za 2013 r., Poznań
48. Artykuł: Problematyka polskiej leksyki ogólnej w świetle Nisbettowskiej koncepcji geograficzno-kulturowych uwarunkowań myślenia, "Investigationes linguisticae" za 2013 r., Poznań
49. Recenzja wydawnicza tomu Język nasz ojczysty: Historia i współczesność polszczyzny, pod redakcją Bożeny Taras, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013
50. Recenzja wydawnicza tomu Bogactwo współczesnej polszczyzny, pod redakcją Piotra Żmigrodzkiego, Kraków 2013
51. Recenzja wydawnicza artykułu nt. Językowo-kulturowy obraz gór w twórczości zespołu Dom o Zielonych Progach, „Język Polski” 2013
52. Studia Językoznawcze. Tom XIII: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, pod redakcją Mirosławy Białoskórskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014
53. Recenzja wydawnicza artykułu do „Studiów Medioznawczych”: Język nienawiści jako narzędzie walki z Żydami i Niemcami na przykładzie prasy wielkopolskiej w II RP, czerwiec 2014.
54. Recenzja wydawnicza 4 artykułów do Prac Językoznawczych Olsztyn, pod redakcją Marii Biolik, Olsztyn z.2 za 2014
55. Recenzja wydawnicza artykułu do „Studiów Medioznawczych”, październik 2014
56. Recenzja wydawnicza tomu: Studia Językoznawcze. Tom XIV: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, pod redakcją Mirosławy Białoskórskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015
57. Recenzja wydawnicza artykułu do „Acta Humana” (Lublin) grudzień 2015 r. Wydawnictwo UMCS, Lublin
58. Recenzja dwóch artykułów do Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza, styczeń 2016 r.
59. Recenzja wydawnicza siedmiu artykułów do Zielonogórskich Seminariów Językoznawczych – red. A. Wojciechowska, M. Uździcka, M. Hawrysz, styczeń 2016
60. Recenzja wydawnicza dwóch artykułów do czasopisma „Język Polski”, styczeń 2016
61. Recenzja wydawnicza tomu: Studia Językoznawcze. Tom XV: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, pod redakcją Mirosławy Białoskórskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, kwiecień Szczecin 2016

 
 

2016 @ Małgorzata Święcicka
malgorzatas@poczta.onet.eu